Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụngCông ty TNHH OOTABS Luôn tuyển dụng vị trí kinh doanh, kỹ thuật lập trình, thiết kế, cộng tác viên. Trân trọng mời các ứng viên liên hệ nộp hồ sơ CV và phỏng vấn.
Ootabs Tuyển CTV kinh doanh
Công ty TNHH OOTABS tuyển dụng vị trí cộng tác viên kinh doanh. Trân trọng mời các ứng viên liên hệ và nộp CV.
Ootabs Tuyển dụng nhân viên lập trình
Công ty TNHH OOTABS tuyển dụng vị trí lập trình Website, Trân trọng mời các ứng viên liên hệ và nộp CV.
Ootabs Tuyển dụng nhân viên kinh doanh
Công ty TNHH OOTABS tuyển dụng vị trí kinh doanh, Trân trọng mời các ứng viên liên hệ và nộp CV.