Email doanh nghiệp

Email doanh nghiệp có nhiều định nghĩa, song chung quy lại có thể hiểu một cách đơn giản nhất là email với tên miền riêng cụ thể được sử dụng cho một doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là một địa chỉ Email doanh nghiệp sẽ bao gồm tên công ty hoặc domain của công ty ở trong đó chứ không phải là đuôi @gmail.com, @yahoo.com như chúng ta thường gặp. Ví dụ như [email protected] (OOTABS là tên của công ty) đây là email doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Mật ong hoa vải
Mạng thông tin bất động sản
Nhiếp ảnh việt nam
Dịch vụ tiệc Catering az